Page Viewers
3809994
Sinus lift procedure
Khi tất cả răng hàm phía trên còn đầy đủ, xoang hàm vẫn giữ nguyên vị trí vốn có của nó ở khoảng giữa đầu và mũi. Nhưng khi răng hàm phía trên bị mất, xương tiêu dần, xoang hàm bắt đầu mở rộng ra và phá hủy xương hàm từ trong ra bên ngoài.
FAQs
Local conditions of the edentulous alveolar ridge, such as loss of alveolar bone height as a result of periodontal disease...
Unfortunately, yes.  However, in many situations, the cost of the treatment is only a little more than the cost of...
As stated earlier, after tooth extraction, if the walls of your socket are very thick, they will usually fill with bone...
Most viewed news
Single tooth implant ( 48507 lượt xem )
What are the advantages of a single tooth implant over a bridge?A dental implant provides several advantages over other tooth...
Video Implant 1 ( 4884 lượt xem )
Video Implant 1Video Implant 1Video Implant 1Video Implant 1Video Implant 1Video Implant 1Video Implant 1Video Implant 1Video...
Video Implant 2 ( 4792 lượt xem )
Video Implant 2 Video Implant 2 Video Implant 2 Video Implant 2 Video Implant 2 Video Implant 2 Video Implant 2 Video Implant...
Nhan Tam Dental Clinic – Dental Implant And Cosmetic Restoration
Address: 807, 3/2 Street, Ward 7, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam - Tell: 1900 56 5678 – (+84) 938 344 970 - (+84) 938 967 858
Website: www.nhakhoanhantam.com - www.implantvietnam.info - drnhan1@gmail.com - Copyright © 2008 by Nhan Tam Dental Clinic