Lượt truy cập
3805580

LỚP 12/7 TRẦN CAO VÂN khóa 1987 - 1990

Họp lớp kỉ niệm 20 năm ngày ra trường

 
họp lớp trần cao vân  
   

 họp lớp trần cao vân
Thầy Ngô Mỹ

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 


 họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 

họp lớp trần cao vân
 


họp lớp trần cao vân
 


CHƯƠNG TRÌNH HỌP LỚP TẾT TÂN MÃO - 2011
HỌP LỚP TRẦN CAO VÂN
họp lớp trần cao vân
HỌP LỚP TRẦN CAO VÂN
HỌP LỚP TRẦN CAO VÂN
HỌP LỚP TRẦN CAO VÂN HỌP LỚP TRẦN CAO VÂN HỌP LỚP TRẦN CAO VÂN

họp lớp trần cao vân
 họp lớp trần cao vân

họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân 
họp lớp trần cao vân
  họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
  họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
 
họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
 họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
họp lớp trần cao vân
Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng

Không bằng kinh sử một vài pho

                                  Lê Quý Đôn


 
DANH SÁCH LỚP 12/7 TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN  KHÓA 1987 - 1990
 
 

STT

HỌ VÀ TÊN

VỢ (CHỒNG)

CON

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐT

1

NGUYỄN CHÂU AN

 

 

95/7 Nguyễn Du, Đà Nẵng

01253 071 313

2

NGUYỄN VĂN     AN

 

 

 

 

3

PHẠM THỊ HOÀNG ÂN

 

 

 

 

4

DƯƠNG NGỌC       ANH

 

 

 

 

5

NGUYỄN CHÁNH  BÌNH

 

2 con

Chợ Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

0976 096 445

Nguyenchanhbinhbi

@gmail.com

6

PHẠM VĂN     CHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THẮM

T THƯ

Tam Dân Phú Nnh QN

0510 3855 119

0935 809 199

V VƯƠNG

7

NGUYỄN VĂN    CƯỜNG

 

 

 

 

8

NGUYỄN THANH DŨNG

 

 

 

 

9

 VÕ ANH                     ĐÀO

 

VÕ ANH TÚ

An Phong, Tân An, Hội An, QN

0989 158 246

10

ĐẶNG MINH              HẢI

 

ĐẶNG PHƯƠNG HÀ

TT Phú Thịnh, PN - QN

01655 034 889

ĐẶNG DUY TIÊN

11

CHÂU CÔNG            HẬU

 

 

 

 

12

NGUYỄN ĐĂNG       HÒA

 

 

Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình, QN

0988 336 169

13

NGUYỄN  ĐẮC         HÒA

 

 

Tam Phước, PN, QN

0510 3889 477

14

VŨ KHẮC            HOÀNG

 

 

 

 

15

PHẠM THỊ              HỒNG

 

 

 

 

16

NGUYỄN CÔNG      KHAI

 

 

 

 01676 680 516

17

NGUYỄN THỊ              LAI

 

 

 

 0905 164 380

18

NGÔ VĂN                  LẪM

 

 

 

 

19

NGUYỄN NGỌC          

 

 

 

 

20

LÊ VĂN                     LỊCH

 

 

 

 

21

NGUYỄN VĂN        LIÊM

 NGUYỄN THỊ THÙY

 NGUYỄN THỊ VĨNH LINH

 Tam Dân, Phú Ninh

 01665 799 566

22

HUỲNH NGỌC         LIỆU

 

 

 

 

23

NGUYỄN VĂN          LỘC

PHẠM THỊ THÚY VÂN

NGUYỄN THÚY AN

Thôn Cây Sanh, Tâm Dân, PN, QN

0510 3855 279

0977 306 035

Locvantamdan

@gmail.com

NGUYỄN HOÀNG KHƯƠNG

24

TRẦN THỊ                  LỘC

LÊ VĂN TUẤN

LÊ HOÀNG VŨ

Tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, BNam, TBình, QN

0905 508 999

LÊ TÙNG LÂM

LÊ VI NA

25

NGUYỄN VĂN    LƯỢNG

 

 

 

 

26

NGUYỄN BÁ MẠNH

 

 

 

 

27

NGUYỄN THÀNH   NGHI

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THÀNH LONG

Thôn Cây Sanh, Tam Dân, PN, QN

01668 671 973

NGUYỄN LÊ THẢO LY

28

VÕ VĂN                  NHÂN

TRẦN THỊ NGA

VÕ TRẦN YẾN NHI

5/7 Nguyễn Cửu Đàm TPHCM

0989 016 780

drnhan@hotmail.com

VÕ TRẦN TƯỜNG VI

29

PHẠM T. HOÀNG OANH

ĐÀO VĂN MINH

ĐÀO DUY THIÊN

KP5, Trường Xuân, TK - QN

0905 777 517

ĐÀO THỊ HOÀNG YẾN

30

ĐẶNG THỊ         PHƯƠNG

 

 

 

 

31

MAI VĂN                 QUỐC

 

 

 

 

32

NGUYỄN NGỌC          SEN

 

 

 

 0917 473 390

33

CAO MINH                  SƠN

TRẦN THỊ KIM TRANG

CAO TRẦN MINH DƯƠNG

Tam Dân, Phú Ninh, QN

0510 3855 407

0932 538 077

CAO TRẦN MINH CHÂU

34

NGUYỄN THANH      SƠN

 

 

 

 0939 932 646

35

TRƯƠNG ĐÌNH       SUNG

 

 

 

 0939 261 452

36

ĐẶNG CÔNG             TÂN

 

ĐẶNG CÔNG TÂN

KP Nam Đông, TT Phú Thịnh, PN, QN

01228 573 696

ĐẶNG CÔNG THUẬN

37

MAI VĂN              THANH

 

 

Thôn Kì Tân, Tam Dân, PN, QN

01655 411 260

38

PHẠM HỮU          THÀNH

 

 

Tam Dân, PN - QN

0988 692 397

39

NGUYỄN T. THU THẢO

 

 

 

 

40

NGUYỄN XUÂN  THÔNG

 

 

 

0905 817 385

41

VÕ VĂN                 THÔNG

 

 

 

 

42

NGUYỄN THỊ          THÙY

NGUYỄN VĂN LIÊM

NGUYỄN THỊ VĨNH LINH

Tam Dân, Phú Ninh

01666 214 607

01665 799 566

43

CHÂU THỊ                THỦY

 

 

Thái Nam, Tam Thăng, Tam Kì, QN

01214 888 394

44

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

 

 

45

NGUYỄN X. THUYỀN

 

 

Tam Dân, Phú Ninh QN

0987 443 765

 

46

NGUYỄN THỊ            TIỀN

TRẦN VĂN TỰU

TRẦN THỊ MỸ LINH

Thái đông, Bình nam, Thăng bình, QN

01634 057 509

TRẦN HOÀNG LÂM

47

ĐẶNG MINH           TOÀN

 

 

 

 

48

NGUYỄN HỮU        TOÀN

 

 

 

 

49

PHAN T. BÍCH      TRÂM

 

 

 

 0014088914635
trambich@hotmail.com

50

NGUYỄN HOÀI    TRUNG

 

 

 

 0018134549004

51

NGUYỄN DUY   TRƯỜNG

 

 

 

 

52

NGUYỄN THỊ    TRƯỜNG

 

 

 

 01223 400 372

53

NGUYỄN THỊ       TƯỞNG

 

 

 

 

54

HỒ QUANG           TUYẾN

 

 

81 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Q7, TPHCM

0918 283 428

55

VÕ VĂN                   XUÂN

 

 

 

 0918175052


KỈ NIỆM CHƯƠNG LỚP 12/7

KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
 KI NIEM CHUONG  KI NIEM CHUONG

KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG

KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG

KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
 KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG 
 KI NIEM CHUONG  KI NIEM CHUONG
KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG
KI NIEM CHUONG KI NIEM CHUONG

                                                                    Mỹ Linh - Nha khoa Nhân Tâm


Công ty Implant
Nobel Biocare Implant | DIO Implant | Platon Implant | Straumann Implant | Ankylos Implant | Southern Implant | MIS Implant | Bicon Implant | BIOMET 3i | Zimmer Implant | Nha Khoa Tiền Giang | BioHorizons Implant | ACE Dental Implant System | Aseptico international | Astra Tech Inc. | Attachments International (Innova) | Bio-Lok International, Inc | BioComp Industries | Bioplant HTR | Brassler USA | Essential Dental Systems | Lifecore Biomedical | OSFIX-IMPLANT | Orthovita Implant | Osteo-Ti Implant System | Park Dental Research Corp. | Sendax Mini Dental Implant Center™ | The Tenax implant | Vancouver Implant Resources Inc. | Aseptico Implant Company | Astra Tech Implant | Attachments International, Inc | Dentatus Implant | Brasseler USA Implant Company | Titan Implant | The Acucera Co., Inc | Anthogyr Implant | Atlantis Components, Inc. | Basic Dental Implants LLC | Bosker Implant System | BTLock Srl | Camlog Biotechnologies AG | Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG | DiamoDent™ | Dyna Dental Engineering BV | Hi Tec Implants | Impladent Ltd. | IMTEC implant | Neo Dental Implant System | Northern Implants LLC | OCO Biomedical, Inc. | Osseointegrated Implant System | Osteo Implant Corporation | Osteocare Dental Implant System | Park Dental Research Corp | Preat Corporation | Rhein'83 USA | RT Medical Research&Technologies | Sargon Dental Implants | Simpler Implants Inc. | Sterngold Dental, LLC | Timplant Dental Implant Systems | Zest Anchors, Inc. | Vident | Thommen Medical |
NHA KHOA NHÂN TÂM - Cấy ghép Implant & nha khoa thẩm mỹ
Add: 807 Đường 3/2, P.7, Q.10, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam , Tel: 1900 56 5678 – (+84) 938 344 970 - (+84) 938 967 858
Email: drnhan1@gmail.com www.nhakhoanhantam.com © Bản quyền 2008 thuộc NHA KHOA NHÂN TÂM 
Ghi rõ nguồn "implantvietnam.info" khi phát hành lại thông tin từ website này. Nha khoa Nhân Tâm không có chi nhánh